Rejestry:
  • zarządzeń, umów, zamówień publicznych.
Ewidencja spraw:
  • przychodzących i wychodzących.
Udzielanie szczegółowych informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.