Użytkownik wieczysty i właściciel budynków :

  • ul.M.J.Piłsudskiego 67, ul. Wojciecha Bogusławskiego 14 Kw WR1K/ 00236804/9,
  • ul.M.J. Piłsudskiego 70/72,72A , Kw WR1K/00094585/9.

Umowa użyczenia Ul. Kwidzyńska 33

Wszystkie nieruchomości położone we Wrocławiu.