Dyrektor Naczelny i Artystyczny
  • Konrad Imiela, powołany  25.09.2006
  • kompetencje: m. in. kierowanie bieżącą działalnością Teatru, reprezentowanie Teatru na zewnątrz, zarządzanie majątkiem  Teatru, zatrudnianie i zwalnianie pracowników Teatru, przygotowanie regulaminu organizacyjnego, sporządzanie planów rozwoju Teatru, ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Teatru, powoływanie członków Rady Programowo-Artystycznej.
Zastępcy Dyrektora
  • ds. Administracyjnych: Eugeniusz Dziemidok, powołany 01.08.2008
  • ds. Finansowych Hubert Zasina, powołany 25.09.2006
Główna Księgowa
  • Danuta Kowalczyk, powołana 03.09.2007
Rada Artystyczno-Programowa – organ doradczy Dyrektora